Recente Wijzigingen - Zoek:

PmWiki

edit SideBar

PmWikiSq

PmWiki është një sistem bazuar me konceptin "wiki" që përdoret per bashkë-krijimin dhe bashkë-mbarëvajtjen e web-sajtëve.

Softuari shkruhet në PHP, dhe është gate të përdoret falas dhe lirisht me General Public License (Liçensa Publike te Pergjithshme) dhe mund të shkarkohet nga http://pmwiki.org/pub/pmwiki/. Ky sajt ka verzionin pmwiki-2.3.35. Dokumentat për PmWiki gjendet në indeksin e dokumentacionit.

PmWiki është një mark zyrtarisht të regjistruar nga Patrick R. Michaud.

Bewerk - Geschiedenis - Afdrukken - Recente Wijzigingen - Zoek
Pagina laatst gewijzigd op 10 September 2011 om 18:36