Recente Wijzigingen - Zoek:

Nederlandstalige PmWiki


English:

PmWiki

edit SideBar

PmWiki VGV

Er is nog geen complete Nederlandse documentatie. Deze index zal groeien naarmate meer pagina's zijn vertaald. Voor een volledig overzicht raadpleeg de Engelse versie hier.

Deze pagina zal trachten de veelgestelde vragen te behandelen. De antwoorden zijn terug te vinden op de desbetreffende pagina's (volg hun links). Als je een vraag hebt die hier niet wordt beantwoord, kan je je vraag achterlaten op pagina PmWiki:Vragen (en) of kan je de documentatie doorzoeken met een Zoekopdracht. Meer documentatie is terug te vinden via de Documentatie index.

Inleiding

Wat is PmWiki?

PmWiki is een wiki-gebaseerd systeem voor het gezamelijk aanmaken en onderhouden van websites. Zie PmWikiNl.

Wat kan ik ermee doen?

PmWiki pagina's zien eruit en werken als normale webpagina's, behalve dat ze ook nog een "bewerk"-link hebben. Via deze weg is het gemakkelijk om bestaande pagina's te wijzigen en nieuwe pagina's te maken, gebruikmakend van een aantal basisbewerkingen. Het is niet nodig om HTML of CSS te begrijpen of te gebruiken. Het bewerken van de pagina's kan open worden gelaten voor alle bezoekers of worden beperkt tot een kleine groep van auteurs. Voel je vrij om te experimenteren met de Tekst opmaakregels in de "Wiki Zandbak". De website die je momenteel bekijkt is gebouwd en onderhouden met PmWiki.

Wat zijn de systeem vereisten?

Zie pagina PmWiki vereisten (en).

Waar vind ik documentatie?

Zie pagina Documentatie index.

Hoe kan ik PmWiki downloaden?

Zie pagina Downloaden.

Hoe installeer ik PmWiki?

Instructies voor installatie zijn te vinden op pagina Installatie (en).

Hoe kan ik hulp krijgen met PmWiki?

Zie PmWiki:Mailing lists (en) en PmWiki:How to get assistance (en).

PmWiki's basisbewerkingen

PmWiki is nieuw voor mij. Waar kan ik hulp vinden om van start te gaan?

Pagina Basisbewerkingen is een goede start. Vanaf daar kan je boven of onderaan de pagina de navigatie links volgen (ze worden Wiki Trails (en) genoemd) naar vervolg pagina's, of naar de Documentatie index. Deze overzichtspagina verschaft een index naar de essentiële documentatie pagina's, gerangschikt van beginners naar gevorderd.

Hoe kan ik speciale tekens zoals Copyright (©) en Trademark (® of ™) op mijn wiki-pagina's plaatsen?

Zie pagina Speciale tekens (en) hoe je speciale tekens kan invoegen die niet op uw toetsenbord voorkomen.

Waarom worden aparte regels tekst in de opmaak in een enkele lijn getoond op de pagina?

Opeenvolgende tekstregels worden door PmWiki standaard als een alinea beschouwd, en worden daarom samengevoegd bij het tonen van de pagina. Dit is consistent met de meeste andere wiki-pakketten. Een auteur kan gebruik maken van de (:linebreaks:) declaratie om aparte regels in de opmaaktekst ook als aparte regels te tonen op de pagina. Of een wiki-beheerder kan hetzelfde bereiken voor de gehele site met een instelling in config.php: $HTMLPNewline = '<br/>';

Kan ik rechtstreeks HTML invoeren?

Standaard (en zo ontworpen) heeft PmWiki geen ondersteuning voor het gebruik van HTML-elementen in de bewerkbare opmaak voor wiki-pagina's. Hiervoor zijn er een aantal redenen, beschreven in PmWiki filosofie en doelpubliek (en). Het toelaten van HTML opmaak binnen wiki-pagina's in een samenwerkende omgeving, zou sommige potentiële auteurs kunnen uitsluiten om pagina's te kunnen bewerken. Het geeft ook aanleiding tot een aantal weergave en veiligheidsproblemen. Maar een wiki-beheerder kan het Cookbook:Enable HTML (en) recept gebruiken, om HTML opmaak toch toe te laten in pagina's.

Waar vind ik meer documentatie?

Zie pagina's Documentatie index en opmaak hoofdindex (en).

Nieuwe pagina aanmaken

Hoe maak ik een nieuwe pagina aan?

Het schrijven van [[mijn nieuwe pagina]] zal een link creëren naar de nieuwe pagina. Je kan heel veel doen met links met dubbele rechte haken.

Waarom hebben sommige nieuwe pagina's een titel met spaties zoals "Nieuwe pagina aanmaken" en anderen eindigen met een WikiWoord-achtige titel zoals "NieuwePaginaAanmaken"?

De standaard paginatitel is gewoon de naam van de pagina, die normaal wordt opgeslagen als "NieuwePaginaAanmaken". Maar je kan de paginatitel overschrijven door gebruik te maken van de (:title Nieuwe pagina aanmaken:) declaratie. Dit is vooral handig wanneer je speciale tekens of hoofdletters wilt gebruiken, die niet in de paginanaam kunnen.

Links

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een link dat wordt geopend in een nieuw venster?

Gebruik de %newwin%...%% opmaak, zoals in:

Als je schrijft

Is het resultaat

%newwin% http://example.com/ %%

http://example.com/

Hoe maak ik een link dat wordt geopend in een nieuw venster, en dat kan aangepast worden?

Dit vereist javascript. Zie Cookbook:PopupWindow (en).

Hoe maak ik een email-link aan in een pagina?

Gebruik de mailto: opmaak, zoals in volgende voorbeelden:

* mailto:[email protected]
* [[mailto:[email protected]]]
* [[mailto:[email protected] | email mij]]
* [[mailto:[email protected]?subject=Some subject | email mij]]

Het volgende voorbeeld laat je meer parameters specifieren, maar werkt mogelijk niet in alle browsers en e-mail clients:

[[mailto:[email protected][email protected]&[email protected]&subject=Pre-set Subject&body=Pre-set body | email-linktekst]]

email-linktekst

Zie zeker ook pagina Cookbook:DeObMail (en) hoe je email adressen kan beveiligen tegen spammers.

Hoe creëer ik links die gebruik maken van andere protocollen, zoals nntp:, ssh:, xmpp:, etc?

Zie Cookbook:Add Url schemes (en) om meer te leren over dit onderwerp.

Hoe maak ik een WikiWoord link naar een externe pagina i.p.v een WikiPagina?

Gebruik standaard link opmaak. Er zijn twee formaten:

* [[http://example.com/ | WikiWoord]]
* [[WikiWoord -> http://example.com/]]

Hoe vind ik alle pagina's die linken naar een bepaalde pagina (backlinks)?

In de wiki Zoekopdracht gebruik link=Groep.Pagina om alle pagina's te vinden die linken naar Groep.Pagina.

Of gebruik de link= optie in de (:pagelist:) declaratie (en), zoals in

(:pagelist link=EenPagina list=all:) -- toon alle links naar EenPagina
(:pagelist link={$FullName} list=all:) -- toon alle links naar de huidige pagina

Welke link schemas worden door PmWiki ondersteund?

Zie PmWiki:Link schemes (en) om meer te leren over dit onderwerp.

Hoe open ik externe links in een nieuw venster en markeer ze met een icoontje?

Zie Cookbook:External links (en) om meer te leren over dit onderwerp.

Hoe kan ik een afbeelding als link gebruiken?

Gebruik [[Page|Attach:image.jpg]] of [[http://site|http://site/image.jpg]]

Zie afbeeldingen als links om meer te leren over dit onderwerp.

Afbeeldingen

Veelgestelde vragen

Is it possible to link an image on PmWiki without using a fully qualified URL?

Yes. For images that are attachments, the general format is Attach:Groupname./image.gif. To link to an image that is on the same server, use Path:/path/to/image.gif.

Can I attach a client image file on PmWiki?

Yes, see Uploads .

Can I use an image file that lacks a correct extension?

An image file that lacks a correct extension can be displayed by addition of a "false" extension to the URL. For example, if the url is http://example.com/script/tux, add a fake query string on the end with the desired extension (e.g., http://example.com/script/tux?format=.png). If query strings are unsuitable, a fragment identifier should work, e.g. http://example.com/script/tux#file.png.

How can I include a page from another group that contains an attached image?

Include the page in the normal way, ie (:include GroupName.Pagename:). In the page to be included (that contains the image) change Attach:filename.ext to Attach:{$Group}./filename.ext.

Why, if I put an image with rframe or rfloat and immediatly after that I open a new page section with ! the section title row is below the image instead of on the left side?

Because the CSS for headings such as ! contains an element clear:both which forces this behaviour. Redefine the CSS locally if you want to stop this happening, but I think the bottom border (that underlines the heading) would need further re-definition. I just use bolding for the title, and 4 dashes below ---- to separate a new section, and it saves the effort of fiddling with the core definitions.

Unlike the lframe and rframe directives, cframe does not fully honour the width setting. While the frame itself resizes to match the request, the enclosed image does not, and retains its original width. Effect is the same in IE and Fx. I've added an example beneath the standard example above.

Is it possible to disallow all images? I already disabled uploads but I also want to disallow external images from being shown on my wiki pages.

Yes, add to config.php
DisableMarkup('img');
$ImgExtPattern = "$^";

How can I make it so that when I place an image in a page, the block of text it is in is a <p> (paragraph) rather than a <div> (division)?

If you just want it to happen for a single image (instead of all), then try putting [==] at the beginning of the line, as in:

[==] http://www.pmwiki.org/pub/pmwiki/pmwiki-32.gif

Having [==] at the beginning of a line forces whatever follows to be part of a paragraph.

Is there any way to use relative paths for images?

See Cookbook:RelativeLinks and $EnableLinkPageRelative.

Is there a way to attach a BMP and have it display rather than link?

Add to config.php the following line:
$ImgExtPattern = "\\.(?:gif|jpg|jpeg|png|bmp|GIF|JPG|JPEG|PNG|BMP)";
Note that BMP images are uncompressed and quite heavy. You may wish to convert them to PNG (lossless) or JPG (lossy) format, and thus reduce 5-20 times their filesizes.

Is there a way to have a table to the left or right of an image?

Yes, see TableAndImage.Vertaling van originele pagina PmWiki.FAQ naar PmWikiNl.FAQ - Links Terug
Laatste wijzigingen (Zie ook Status vertaling):
PmWikiNl.FAQ: 10 September 2011 om 17:56
PmWiki.FAQ: 30 August 2019 om 14:24

Er is mogelijk op pmwiki.org een meer recente FAQ, en een Engelse en/of Nederlandse overleg pagina.

Bewerk - Geschiedenis - Afdrukken - Recente Wijzigingen - Zoek
Pagina laatst gewijzigd op 10 September 2011 om 17:56