Recente Wijzigingen - Zoek:

Nederlandstalige PmWiki


English:

PmWiki

edit SideBar

Status vertaling

Deze pagina geeft de status weer van de vertaling van de PmWiki documentatie naar het Nederlands. In wezen is een wiki een levend ding en verandert het de hele tijd, dus een vertaling is nooit af. Maar deze pagina kan helpen om het overzicht te bewaren.

Zie ook pagina Terminologie om doorheen de Nederlandstalige PmWiki eenzelfde naamgeving te hanteren.

De tabel lijst de Engelse en de vertaalde pagina's en helpt met het bijhouden van welke pagina's moeten worden vertaald of bijgewerkt, en welke pagina's zijn afgerond.

Deze tabel is gebaseerd op de Localization.StateOfTranslationTemplate van 14 April 2010.
Deze tabel is geverifieerd met de PmWiki documentatie van distributie v2.2.15.

Pagina's niet in deze lijst

De eerste kolom (Werk) geeft de te verrichten werkzaamheden aan. Het is essentieel dat iedereen, zodra hij/zij identificeert dat er een verschil is tussen de Engelse en de Nederlandse pagina, hier aangeeft welk werk moet worden gedaan, indien hij/zij geen tijd heeft om het zelf te doen.

  • leeg : pagina nog volledig Te Vertalen (to be translated completely)
  • -- : wordt niet vertaald (will not be translated) - zie ook PITS:01147
  • VB : Vertaling Bezig (translation busy)
  • OK : Vertaling Klaar (translation ready)
  • AN : Aanpassing Nodig (update needed)

De tweede kolom (Type) geeft het type pagina aan, welke afhangt van het doelpubliek.

  • U : Gebruiker/Auteur van de Wiki
  • A : Beheerder, voor beheerdertaken die vanuit Wiki pagina's kunnen
  • S : Systeem, voor beheerdertaken die systeemtoegang vereisen (FTP)
WerkTypeEngelsNederlands (PmWikiNl)Opmerkingen
 ?PmWiki.AccessKeys  
 UPmWiki.Audiences  
 ?PmWiki.AuthUser  
 SPmWiki.AvailableActions  
 ?PmWiki.BackupAndRestore  
VBUPmWiki.BasicEditingBasicEditing 
 SPmWiki.BasicVariables  
 ?PmWiki.Blocklist  
 ?PmWiki.Categories  
 SPmWiki.ChangeLog  
 UPmWiki.ConditionalMarkup  
 UPmWiki.Contributors  
OKUPmWiki.CreatingNewPagesCreatingNewPages 
 UPmWiki.CustomMarkup  
 UPmWiki.CustomWikiStyles  
 ?PmWiki.DebugVariables  
 ?PmWiki.DeletingPages  
 UPmWiki.DesignNotes  
ANUPmWiki.DocumentationIndexDocumentationIndexBeginner onderwerpen
OK?PmWiki:DownloadDownloadniet in distributie, (en) versie beveiligde pagina
 ?PmWiki.Drafts  
ANSSite.EditQuickReferenceEditQuickReferenceDefinieer ook link naar vertaalde pagina in XLPage onder 'Page Locations' voor '{$SiteGroup}.EditQuickReference'
 SPmWiki.EditVariables  
OKUPmWiki.FAQFAQ 
 ?PmWiki.FilePermissions  
 ?PmWiki.FmtPageName  
 ?PmWiki.Forms  
 ?PmWiki.Functions  
 ?PmWiki.Glossary  
 SPmWiki.GroupCustomizations  
ANUPmWiki.GroupFooterGroupFooterverbetering nodig in TranslationBox: geen dubbele links, wat is doel van {*$ScriptUrl} check ??
OKUPmWiki.GroupHeaderGroupHeader 
 ?PmWiki.GroupHeaders  
 ?PmWiki.I18nVariables  
ANUPmWiki.ImagesImages 
 ?PmWiki.IncludeOtherPages  
 SPmWiki.InitialSetupTasks  
 SPmWiki.Installation  
 UPmWiki.InterMap  
 UPmWiki.Internationalizations  
OKUPmWiki.IntroductionIntroduction 
 SPmWiki.LayoutVariables  
OKUPmWiki.LinksLinks 
 SPmWiki.LinkVariables  
 SPmWiki.LocalCustomizations  
 UPmWiki.MailingLists  
 ?PmWiki.MarkupExpressions  
 UPmWiki.MarkupMasterIndex  
 ?PmWiki.Notify  
 SPmWiki.OtherVariables  
 UPmWiki.PageDirectives  
 ?PmWiki.PageFileFormat  
 UPmWiki.PageHistory  
 ?PmWiki.PageLists  
 ?PmWiki.PageListTemplates  
 ?PmWiki.PagelistVariables  
OKSSite.PageNotFoundPageNotFoundDefinieer ook link naar vertaalde pagina in XLPage onder 'Page Locations' voor '{$SiteGroup}.PageNotFound'
 ?PmWiki.PageTextVariables  
 ?PmWiki.PageVariables  
 APmWiki.Passwords  
 ?PmWiki.PasswordsAdmin  
 ?PmWiki.PathVariables  
OKUPmWiki.PatrickMichaudPatrickMichaud 
OKUPmWiki.PmWikiPmWikiNl 
OKUPmWiki.PmWikiPhilosophyPmWikiPhilosophy 
OKUPmWiki.RecentChanges?RecentChanges?Autogenerated. Definieer ook vertaling in XLPage onder 'PageTitle/LinkText technical pages' voor 'RecentChanges'
 SPmWiki.RefCount  
 SPmWiki.ReleaseNotes  
 ?PmWiki.Requirements  
OKSSite.SearchSearchDefinieer ook link naar vertaalde pagina in XLPage onder 'Page Locations' voor '{$SiteGroup}/Search'
 UPmWiki.Search  
 ?PmWiki.Security  
 ?PmWiki.SecurityVariables  
AN?Site.SideBarSideBar 
 ?PmWiki.SimultaneousEdits  
 ?PmWiki.SitePageActions  
 ?PmWiki.SitePreferences  
 ?PmWiki.Skins  
 ?PmWiki.SkinTemplates  
 ?PmWiki.SpecialCharacters  
 UPmWiki.TableDirectives  
 UPmWiki.Tables  
ANUPmWiki.TextFormattingRulesTextFormattingRulesNL redirect naar EN
 ?PmWiki.Troubleshooting  
 SPmWiki.Upgrades  
 SPmWiki.UpgradingFromPmWiki1  
OKSSite.UploadQuickReferenceUploadQuickReferenceDefinieer ook link naar vertaalde pagina in XLPage onder 'Page Locations' voor '{$SiteGroup}/UploadQuickReference'
 UPmWiki.Uploads  
 UPmWiki.UploadsAdmin  
 SPmWiki.UploadVariables  
 ?PmWiki.UrlApprovals  
 ?PmWiki.UTF-8  
 SPmWiki.Variables  
 ?PmWiki.Version  
 ?PmWiki.WebFeeds  
 UPmWiki:WebHosts niet in distributie
 UPmWiki.WikiAdministrator  
 ?PmWiki.WikiFarms  
 ?PmWiki.WikiFarmTerminology  
 UPmWiki.WikiGroup  
OKUPmWiki.WikiPageWikiPage 
OKUMain.WikiSandboxWikiSandboxWijzig BasicEditing link naar TextFormattingRules wanneer vertaald
 ?PmWiki.WikiStructure  
 UPmWiki.WikiStyleExamples  
 UPmWiki.WikiStyles  
 UPmWiki.WikiTrails  
OKUPmWiki.WikiWikiWebWikiWikiWebMisschien nog linken naar Nederlandse Wikipedia
OKUPmWiki.WikiWordWikiWord 
ANALocalization.XLPageTemplateXLPageniet in distributie
 SLocalization.SampleConfigFileLocalization niet in distributie
ANULocalization.StateOfTranslationTemplateStateOfTranslationniet in distributie
OKULocalization.TerminologyTemplateTerminologyniet in distributie

De tweede tabel lijst pagina's die niet (meer) vereist zijn voor de vertaling:

  • Redirects
  • Historische of verouderde pagina's van oudere distributies.

Pagina's die nooit vertaald zijn geweest, mogen worden verwijderd uit de tabel.

WerkTypeEngelsNederlands (PmWikiNl)Opmerkingen
--SPmWiki.PerGroupCustomizations redirect naar PmWiki.GroupCustomizations
--?PmWiki.WikiGroups redirect naar PmWiki.WikiGroup
--UPmWiki.WikiSandbox redirect naar Main.WikiSandbox
--UPmWiki.WikiWords redirect naar PmWiki.WikiWordPmWikiNl.StateOfTranslation - Links Terug
Laatste wijzigingen (Zie ook Status vertaling):
PmWikiNl.StateOfTranslation: 03 September 2013 om 22:25

Er is mogelijk op pmwiki.org een meer recente StateOfTranslation, en een Engelse en/of Nederlandse overleg pagina.

Bewerk - Geschiedenis - Afdrukken - Recente Wijzigingen - Zoek
Pagina laatst gewijzigd op 03 September 2013 om 22:25